We are a group of photographers working professional
We serve all businesses including online business & SMEs
  เราเป็นช่างภาพธุรกิจระดับมืออาชีพ ที่ได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน
 เราให้บริการทุกธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจออนไลน์ เอสเอ็มอี และ นิวนอร์มอล


   
ค้นหาคำที่ต้องการในเว็บนี้          

  ช่างภาพกรุ๊ป Changphap Group บริการถ่ายภาพทางธุรกิจ ภาพสินค้า ภาพโรงงาน ภาพขบวนการผลิต ภาพพานอรามา งานอีเว้นท์ ภาพมุมสูง ฯลฯ งานวีดีโอ เรารับผลิตงานโปรดักชั่น วีดีโอพรีเซนเทชั่น วีดีโอโปรไฟล์บริษัท พร้อมเสียงบรรยาย ไทย - อังกฤษ แบบมืออาชีพ และลงซับได้ทุกภาษา เราให้บริการมาแล้วหลากหลายธุรกิจ คลิก
(8) Spare Parts Photography
ภาพถ่ายธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ออกไหน้า Category
8 of 30  
 NP Industrial Supply Co., Ltd.  บริษัท เอ็นพี อินดัสเชี่ยล จำกัด
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ

  
 K2 ALLIED Component Ltd.
 บริษัท เคทู อัลไลด์ คอมโพเน้นท์ จำกัด ผู้ผลิตส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
 
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ
  
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ  
  

บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ  
  
 L.I.S. International Co., Ltd.
  บริษัท แอล.ไอ.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ
  MORITA SEISAKUSHO (THAILAND) CO.,LTD
  บริษัท โมริตะ เซอิซาตุโซ(ไทยแลนด์)จำกัด
 
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ

  
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858
ติดต่อ
   Gold San Machine 2000 Co.,Ltd
   บริษัท โกลด์ซัน แมชชีน (2000) จำกัด ผู้ผลิตและขายส่งชิ้นส่วน และ อะไหล่เครื่องจักรกล

 
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ


บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ
  Tanabe (Thailand) CO.,LTD บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด 
   โรงงานชุบเคลือบผิวโลหะ ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ

     
โลหะชุบแข็ง จากโรงงาน บ.ทานาเบะ
    
บริการถ่ายภาพธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มอร์ไซด์ ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยช่างภาพกรุ๊ป สนใจติดต่อ หรือ โทร 086-644 0426 : 086-411 0858 ติดต่อ


 
copyright © www.changphapgroup.com , All rights reserved


บริการถ่ายภาพทางธุรกิจ

Comercial Photography
บริการถ่ายภาพสินค้าทั่วไป
บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่่
ถ่ายภาพชิ้นส่วนอะไหล่ ถ่ายภาพสินค้านำเข้า
ถ่ายภาพสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องเหล็ก โลหะ

Factory Equipment
บริการถ่ายภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์โรงงาน
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานในโรงงาน
ถ่ายสภาพภายใน-ภายนอกโรงงาน

Production Process
ถ่ายภาพขั้นตอนการผลิต
ถ่ายภาพขบวนการผลิต
ถ่ายภาพขั้นตอนการประกอบ
ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการและห้องควบคุมคุณภาพ

Office & Warehouse
บริการถ่ายภาพโรงงาน และคลังสินค้า
บริการถ่ายภาพอาคารสำนักงาน
ถ่ายภาพการจัดเก็บสินค้า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
Portrait Photography
บริการถ่ายภาพผู้บริหาร และพนักงาน
ถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงาน
ถ่ายภาพหมู่พนักงาน
ถ่ายภาพหมู่การประชุม-สัมนา

Residential Business
ถ่ายภาพโรงแรม ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง
ถ่ายภาพห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
บริการถ่ายภาพคอนโด อาคารชุด
ถ่ายภาพตัวอย่างห้องชุดคอนโด
ถ่ายภาพธุรกิจติดตั้งผ้าม่านและวอลเปเปอร์
ถ่ายภาพตัวอย่างผ้าม่านแบบต่างๆ

Logistics Business
บริการถ่ายภาพธุรกิจลอจิสติกส์
ถ่ายภาพผู้บริหารและพนักงาน
ถ่ายภาพคลังสินค้า และการจัดเก็บ
ถ่ายภาพการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ถ่ายภาพการขนส่งและการลำเลียง
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการ-ในอาคาร
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการตาม Site งาน
ถ่ายภาพระบบการจัดเก็บสินค้า
Large Product/Outdoor Product
ถ่ายภาพสินค้าขนาดใหญ่

ถ่ายภาพสินค้าที่จัดเก็บนอกอาคาร
ถ่ายภาพสินค้ากลางแจ้ง ลานเก็บสินค้า

Event
บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์
ถ่ายภาพงานแถลงข่าว เปิดตัวสินค้า
การประชุมสัมนา งานเลี้ยงตัวแทนจำหน่าย
การแข่งขันกีฬา งานสังสรรค์
งานเปิดสำนักงาน เปิดอาคารใหม่
บริการถ่ายภาพพิธีทางศาสนา งานทำบุญ

VDO Production
รับผลิต VDO Presentation สำหรับธุรกิจ
รับผลิต VDO Production ผลิตรายการโทรทัศน์
รับผลิต Documentary รายการสารคดีโทรทัศน์
งานโปรดักชั่นเฮ้าส์ ถ่ายวีดีโอผลิตสื่อโฆษณา

Panorama
บริการถ่ายภาพหมู่พนักงาน พาโนรามา
ถ่ายภาพหมู่พนักงานจำนวน 200 หรือมากกว่า
ถ่ายภาพหมู่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ถ่ายภาพหมู่ประชุมสัมนาระดับนานาชาติOthers
Creative Design , Keyvisual

Residential & Luxury Home Photography
ถ่ายภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พิธีทางศาสนา
Contact Us : ติดต่อกับเรา

  ผู้ประสานงาน : 086-644 0426
  ทีมงานช่างภาพ : 086-411 0858
  อีเมล์ changphapgroup@gmail.com