Home : Business Photography : Before After

  Business Photography : Before & After
 
งานกราฟิคปรับตกแต่งและไดคัตภาพ (คำสั่งพิเศษที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงบริการถ่ายภาพตามปกติ)
ออกไปหน้าหลัก Business Photography
 
2 of 2
 
 
เรามีทีมงานกราฟิคมืออาชีพ เพื่อปรับตกแต่งภาพ หรือไดคัตตัดส่วนวัตถุแยกออกจากพื้นเดิม ตามความต้องการของลูกค้า(คำสั่งพิเศษ)
   
Before After


    

     
  ทีมงานช่างภาพกรุ๊ป :

เรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์ และ ทักษะการถ่ายภาพในระดับมืออาชีพ
และมีผู้ชำนาญงานกราฟฟิก เพื่อปรับแต่งแก้ไขภาพให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
  หมายเหตุ :

1 การปรับแสงสีและการตกแต่งภาพทั่วๆไปเพื่อให้ภาพมีความสดใส รวมถึงการลบรอยตำหนิเล็กๆน้อยๆ ถือเป็นการทำงานปกติตามมาตรฐานของเรา
2 การรีทัช การไดคัตภาพ(ขั้นสูง) เราจะทำตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของสถานที่ สภาพแสง ฯลฯ โดยจะแจ้งจำนวน(ภาพที่ทำ)ไว้ในใบเสนอราคา
  โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากลูกค้า
3 หากลูกค้าต้องการให้ทำการปรับแต่งภาพให้มากกว่าข้อ 1 หรือ 2 หรือนอกเหนือข้อตกลง ทางเราจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่ม โดยคิดราคาตามความยากง่ายของงาน
   ซึ่งงานในส่วนนี้ถือเป็น
"งานด้านกราฟิค" ทีอยู่นอกเหนือจากคำว่า"การถ่ายภาพ"
4 หากลูกค้าต้องการนำภาพไปทำอาร์ตเวอร์ค หรือทำโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรามีทีมงานที่พร้อมจะรับทำงานอาร์ตเวอร์คโดยเฉพาะ และถือว่าเป็นงาน
 
 "อาร์ตเวิอร์ค" ที่อยู่นอกเหนือสัญญาจ้างถ่ายภาพ
2 of 2
 
 
 
copyright © www.changphapgroup.com , All rights reserved

บริการถ่ายภาพทางธุรกิจ

Comercial Photography
บริการถ่ายภาพสินค้าทั่วไป
ถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็ก
ถ่ายภาพชิ้นส่วนอะไหล่
ถ่ายภาพโรงงาน
ถ่ายภาพคลังสินค้า
ถ่ายภาพอาคารสำนักงาน

Factory
ถ่ายภาพเครื่องมือเครื่องจักร
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานในโรงงาน
ถ่ายสภาพภายใน-ภายนอกโรงงาน

Production Process
ถ่ายภาพขั้นตอนการผลิต
ถ่ายภาพขบวนการผลิต
ถ่ายภาพขั้นตอนการประกอบ
ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุมคุณภาพ

Warehouse
ถ่ายภาพการจัดเก็บสินค้า
ถ่ายภาพวิธีการจัดเก็บ
ถ่ายภาพเทคโนโลยี่ในการจัดเก็บ
Portrait Photography
บริการถ่ายภาพผู้บริหาร
ถ่ายภาพพนักงาน
ถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงาน
ถ่ายภาพหมู่พนักงาน
ถ่ายภาพหมู่การประชุม-สัมนา

Residential Business
ถ่ายภาพโรงแรมและบริเวณ
ถ่ายภาพห้องพักโรงแรม
บริการถ่ายภาพคอนโด อาคารชุด
ถ่ายภาพตัวอย่างห้องชุดคอนโด
ถ่ายภาพธุรกิจติดตั้งผ้าม่าน

Logistics Business
ถ่ายภาพผู้บริหารและพนักงาน
ถ่ายภาพคลังสินค้า การจัดเก็บ
ถ่ายภาพการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ถ่ายภาพการขนส่งและการลำเลียง
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการ-ในอาคาร
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการตาม Site งาน
ถ่ายภาพระบบการจัดเก็บสินค้า
Large Product/Outdoor Product
ถ่ายภาพสินค้าขนาดใหญ

ถ่ายภาพสินค้าที่จัดเก็บนอกอาคาร
ถ่ายภาพสินค้ากลางแจ้ง สินค้าขนาดใหญ่
Event
บริการถ่ายภาพงานเปิดตัวสินค้า
ถ่ายภาพงานแถลงข่าว
การประชุมสัมนา งานเลี้ยงตัวแทนจำหน่าย
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สังสรรค์
งานเปิดสำนักงาน เปิดอาคารใหม่
บริการถ่ายภาพพิธีทางศาสนา งานทำบุญ

VDO Production
รับผลิต VDO Presentation สำหรับธุรกิจ
รับผลิต VDO Production ผลิตรายการโทรทัศน์
รับผลิต Documentary รายการสารคดีโทรทัศน์
งานโปรดักชั่นเฮ้าส์ ถ่ายวีดีโอผลิตสื่อโฆษณา

Panorama
บริการถ่ายภาพหมู่พนักงาน พาโนรามา
ถ่ายภาพหมู่พนักงานจำนวน 200 หรือมากกว่า
ถ่ายภาพหมู่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ถ่ายภาพหมู่ประชุมสัมนาระดับนานาชาติ

Contact Us : ติดต่อกับเรา

  ผู้ประสานงาน : 086-644 0426
  ทีมงานช่างภาพ : 086-411 0858

  อีเมล์ changphapgroup@gmail.com